GGD Rapport

Met ingang van 15 november 2011 heeft Belastingdienst Toeslagen het aanvraag-en wijzigingsprogramma 2011 op haar website gepubliceerd.

Bij de opvanggegevens van elk kind wordt gevraagd het registratienummer Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaal (LRKP-nummer) van het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang in te vullen.

Alle LRK nummers kunt u vinden op de volgende website: www.landelijkeregisterkinderopvang.nl

Met ingang van 1 januari 2012 zijn wij verplicht om de GGD-Rapporten via onze website te ontsluiten.

Hieronder het laatste GGD rapport van 12-11-2018 en omdat er in dit rapport niet aan alle voorwaarden werd voldaan is er een handhavingsbeleid geadviseerd, dit betekend dat Taly's GOB in de gelegenheid wordt gesteld om deze tekortkomingen te herstellen.

Deze tekortkomingen zijn hersteld en deze zijn beoordeeld in het tweede GGD rapport van 16-04-2019 en goed bevonden op 1 punt na, deze is in overleg met de gemeente wel als voldoende beoordeeld, omdat de gemeente een besluit moest nemen na een onderzoek van de gemeente die 6 maanden in beslag heeft genomen en Taly's GOB hierdoor niet op dit punt kon worden beoordeeld

Mocht  vragen hebben over 1 van de GGD Rapporten kunt u contact met ons opnemen

Talys GOB definitief rapport jaarlijks onderzoek 181112 mo.pdf
Talys GOB Almere def rapport NO 190416 MO.pdf