GGD Rapport

Met ingang van 15 november 2011 heeft Belastingdienst Toeslagen het aanvraag-en wijzigingsprogramma 2011 op haar website gepubliceerd.

Bij de opvanggegevens van elk kind wordt gevraagd het registratienummer Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaal (LRKP-nummer) van het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang in te vullen.

Alle LRK nummers kunt u vinden op de volgende website: www.landelijkeregisterkinderopvang.nl

Met ingang van 1 januari 2012 zijn wij verplicht om de GGD-Rapporten via onze website te ontsluiten. 

Talys GOB definitief rapport jaarlijks onderzoek 181112 mo.pdf