Gastouders

Wij staan voor de beste opvang van uw kind en u kiest zelf de gastouder die het beste bij uw gezinssituatie past. Gastouderopvang is een kleinschalige, flexibele en professionele vorm van kinderopvang voor kinderen van 0 –13 jaar. Elk kind krijgt de persoonlijke en positieve aandacht en zorg die het nodig heeft voor een optimale ontwikkeling.

Waaraan moet een gastouder voldoen bij Taly’s Kindercentrum:
 • Minimaal 18 jaar
 •  Minimaal 4 uur per week beschikbaar
 •  Verantwoordelijkheid gevoel hebben
 • Verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen
 • ingeschreven staan in het personen register kinderopvang
 • Verklaring Omtrent gedrag huisgenoten 18+ (indien aanwezig)
 • Huisgenoten 18 + ( indien aanwezig) ingeschreven staan in personen register kinderopvang
 •     * Minimaal MBO Zorg en Welzijn niveau 2
 •     * Diploma Kinder EHBO
 •     * Ten alle tijden rookvrije opvanglocatie hebben
 •     * lichamelijk en geestelijk gezond 
 •     * respecteren van privacy gevoelige gegevens en geen informatie doorspelen aan derden
 •     * openstaan voor en respecteren van andere gewoontes, culturen, levenswijzen, opvoedingsideeën
 •     * beschikken over goede communicatieve vaardigheden en in staat zijn om op een professionele manier contact met de vraagouders te onderhouden en afspraken te maken
 •     * kennis hebben van ontwikkeling van kinderen, positief staan ten opzichte van de pedagogische doelstellingen en deze in praktijk kunnen brengen 
 •     * in staat zijn tot reflecteren op het eigen handelen
 •     * kinderen niet alleen laten of het toezicht aan anderen overlaten
 •     * regelmatig en gedurende minimaal een half jaar beschikbaar zijn voor opvang
 •     * goede beheersing van de Nederlandse taal
 •     * goed telefonisch bereikbaar zijn
 •     * in bezit van AVP verzekering/ inzittenden verzekering bij auto gebruik.
 •     * geregistreerd staan in de landelijke register voor kinderopvang