Informatie over de risico inventarisatie en richtlijnen veiligheid en gezondheid

In de wet kinderopvang is geregeld dat de opvang moet bijdragen aan een veilige en gezonde ontwikkeling van het kind. De wet verplicht gastouderbureaus om jaarlijks een Risico Inventarisatie veiligheid en gezondheid (RIE) uit te voeren op de opvanglocatie, om zo in kaart te brengen over de mogelijke veiligheid en gezondheidsrisico’s tijdens de opvang van kinderen. Lees verder...

Informatie en richtlijnen Veiligheid en gezondheid..docx