Klachtprocedure en documenten

Klachtenregeling

Binnen Taly's Kindercentrum proberen we te voorkomen dat er aanleiding is voor klachten. We doen dagelijks ons best om respectvol om te gaan met de kinderen, ouders, gastouders en medewerkers.  Soms loopt de opvang of het contact niet naar ieders tevredenheid en kan er een klacht ontstaan.

Er is daarom een interne klachten reglement opgesteld waarin staat beschreven hoe en waar tegen u een klacht kan indienen. dit klachten reglement is hieronder te downloaden( download nr 4)

Mocht er een klacht zijn die niet naar een ieders tevredenheid wordt opgelost kunt u contact opnemen met de  geschillencommissie  om u klacht door een onafhankelijk iemand te laten beoordelen.

Het reglement van de geschillencommissie kunt u hieronder downloaden( download nr 1)

.De vijfde download is het certificaat van 2019 dat er geen Geschillen zijn ingediend tegen  
 Taly's Kindercentrum BV


Reglement Geschillencommissie.pdf
Registratieverklaring.pdf
AVG Privacy wetgeving.pdf
Interne Klachten reglement.pdf
Klachtenvrij-pin-2022.pdf