Wat is gastouderopvang

Opvang door gastouders vindt plaats in kleine groepen in een huiselijke sfeer, meestal bij de gastouders thuis. Hierdoor bouwen de kinderen een hechte band op met de gastouder. Daarnaast krijgen ze door de kleinschaligheid de voor hun nodige aandacht. U kunt samen met de vraagouder de opvoedingswensen bespreken en u zult merken dat gastouderopvang erg flexibel is. Doordat er vaak andere kinderen aanwezig zijn bij de gastouder is het er vaak erg gezellig en wordt zo de sociale ontwikkeling van het kind gestimuleerd. Deze opvang is mogelijk voor kinderen van 0 t/m 12 jaar gedurende de hele dag of delen van de dag (voor en na schoolse opvang).
 
Een gastouder mag volgens de wet kinderopvang maximaal zes gastkinderen tegelijkertijd opvangen, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar.

Aanmelding

 1. U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier terug te sturen
 2. U kunt zich telefonisch aanmelden op 0612449366 of via talysgastouderbureau@live.nl
 3. Hierna wordt er een afspraak met u gemaakt om met elkaar kennis te maken.

Intake 

 1. Na ontvangst van het door u ingevulde aanmeldingsformulier nemen wij contact met u op voor het maken van een intake gesprek bij u thuis.
 2. Tijdens het intake gesprek wordt het aanmeldingsformulier met u doorgesproken
 3. Er wordt door het gastouderbureau de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd
 4. Bij het bespreken van de risico-inventarisatie wordt er ook een rondje door uw huis gemaakt.
 5. Na een positief intake wordt u ingeschreven bij taly's GOB
 6. Wij melden u aan bij de gemeente om u te registreren in Het Landelijk Register Kinderopvang,hier staat ongeveer 10 weken voor
 7. Als u al geregistreerd bent in het LRK gaat dit sneller omdat er alleen moet worden aangegeven dat u via ons bureau gaat werken

 Inschrijving

 1. Na een positief intake gesprek kunt u worden ingeschreven bij Taly’s Kindercentrum  
 2. Als u 4 maanden geen opvang kinderen via Taly"s GOB heeft zijn wij verplicht u weer uit te schrijven
Aanmelding bij uw gemeente 

Voor de aanmelding moet u bij uw gemeente navragen wat de kosten zijn. Dit verschilt per gemeente.  

Afwijzing 

 1. Zeer incidenteel komt het voor dat een gastouder en/of de opvangomgeving niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. In deze situatie kan Taly’s Kindercentrum besluiten u niet in te schrijven als gastouder.
 2. Ook kan het zijn dat u na bepaalde tijd niet meer aan de wettelijke kwaliteits eisen voldoet en zult u na 1 waarschuwing worden uitgeschreven.

Verklaring omtrent gedrag , WA verzekering en E.H.B.O

 1. U legt een Verklaring Omtrent Gedrag voor aan Taly’s kindercentrum.
 2. Deze verklaring kunt u bij de gemeente van uw woonplaats aanvragen. Het gastouderbureau zorgt voor het aanvraagformulier.  
 3. De eenmalige kosten voor de Verklaring Omtrent Gedrag zijn voor rekening van de gastouder deze zijn ongeveer € 42,-
 4. U dient te zijn ingeschreven, in het personen register kinderopvang, dit geldt ook voor alle huisgenoten van 18 +.( Het GOB zal dit aan u uitleggen), het inschrijven kost € 12 pp
 5. U bent verplicht een WA verzekering te hebben en u moet deze kunnen tonen als het gastouderbureau er om vraagt.
 6. Als u de gastkinderen vervoert in de auto moet u een ongevallen inzittende verzekering hebben en u moet schriftelijke toestemming van de ouders hebben.
 7. U dient een diploma E.H.B.O bij kinderen te hebben.

De begeleiding

 1. Taly’s Kindercentrum heeft regelmatig contact met haar gastouders, waaronder minimaal 2 keer per jaar een huisbezoek en daarnaast met enige regelmaat contact via de telefoon of via de mail
 2. U bent bereid om mee te werken aan de jaarlijkse risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en daar waar nodig is de veiligheid en gezondheid te verbeteren of te optimaliseren.
 3. Daarnaast kunt u bij het centrum terecht voor advies en ondersteuning over zaken betreffende de inhoudelijke en financiële kant van de gastouderopvang
 4. U ontvangt elke maand een factuur van de te ontvangen opvang kosten en de kosten voor het gastouderbureau.

De vergoeding 

Het uurtarief per kind is € 6.85 (maximale vergoeding door belastingdienst).
Taly’s Kindercentrum hanteert een betalingssysteem dat elke maand hetzelfde is. Het aantal opvang uren wordt per jaar berekend, waaronder 12 weken vakantie (waar de opvang uren meer zijn). Hierna wordt dit door 12 maanden gedeeld, zodat de gastouder elke maand hetzelfde betaald wordt. Een voorbeeld is op te vragen bij Taly’s Kindercentrum.

 Kosten Taly´s Kindercentrum:

 1. Taly´s Kindercentrum vraag voor het eerste kind 62,50 € per maand.
 2. Taly´s Kindercentrum vraagt voor het tweede kind van hetzelfde gezin 42,50 € per maand.
 3. Taly’s Kindercentrum vraagt voor het derde kind van hetzelfde gezin € 22,50 per maand
 4. Het vierde en de volgende kinderen van hetzelfde gezin zijn gratis

Diversen

 1. Taly’s Kindercentrum is aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang 
 2. Taly’s Kindercentrum is nog aan het werven voor een oudercommissie. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op
 3. Taly’s Kindercentrum staat onder controle van de GGD Almere en krijgt elk jaar een inspectie. Hierover ontvangen wij een inspectierapport over ons functioneren. Dit rapport kunt u hier vinden.  
 4. Er wordt min 1x per jaar risico inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd, alle gastouders moeten hieraan meedoen
 5. Bij onze gediplomeerde gastouders is er plaats voor max 6 kinderen per gastouder
       Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen waarvan: maximaal 5  

       kinderen tot 4 jaar, maximaal 4 kinderen tot 2 jaar en maximaal 2 kinderen tot 1 jaar. 

       Dit maximum aantal kinderen is inclusief de eigen kinderen (tot 10 jaar) van de 
       gastouder.

    6. Alle gastouders zijn geregistreerd in het landelijk register kinderopvang                               

Beëindiging van de opvang

 1. Er is 1 maand opzegtermijn tussen u en de ouders/verzorgers en tussen u en Taly’s Kindercentrum
 2. Beëindiging vindt per 1e  van de maand plaats.

Uitschrijving

Als u niet langer door Taly’ s Kindercentrum begeleid wilt worden, ontvangen wij graag een ondertekend document. U wordt  na de opzegtermijn uitgeschreven.