Pedagogisch beleidsplan

Kwaliteit is gewaarborgd in ons beleid

Op 1 januari 2018 zijn de wettelijke kwaliteitseisen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang gewijzigd. De wijzigingen zijn vastgelegd in de Wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) en dienen de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren. De wetswijzigingen komen voort uit het akkoord IKK dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Brancheorganisatie Kinderopvang/Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK, de FNV en het CNV in 2016 sloten. Deze nieuwe wet heeft gevolgen voor ouders, kinderen en voor Eigen&Wijzer.

Ontwikkeling van het kind staat centraal

De pedagogische kwaliteit moet vanaf 1 januari 2018, in vergelijking met de wet- en regelgeving van daarvoor, uitgebreider en nadrukkelijker worden omschreven.  Taly's Kindercentrum heeft het algemeen pedagogisch beleidskader en het algemeen pedagogisch werkplan herschreven. 

Pedagogische beleidsplan 2018.pdf