Veelgestelde vragen

1.Wat is de eigen bijdrage? 

U bent verplicht de eigen bijdrage te betalen, Dit is het verschil tussen de totale opvangkosten van u kind(eren) en de kinderopvangtoeslag die u ontvangt van de belastingdienst 

2.Hoeveel eigen bijdrage moet ik betalen? 

Dit is inkomensafhankelijk hoe meer u verdient hoe lager de kinderopvantoeslag is wat u ontvangt van de belastingdienst, u kunt een proef berekening laten maken op de website van de belastingdienst. 

3. Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan? 

Het aanvragen van de toeslag wijst zich vanzelf. U kunt de toeslag aanvragen via de website van de belastingdienst. Het is handig om de offerte die u van ons ontvangen heeft, uw DigiD en de BSNnummers van u en uw huisgenoten bij de hand te houden. Wanneer het programma om het uurtarief vraagt, voert u het uurtarief in dat op de offerte staat, niet het opvangtarief voor de gastouder. U dient bij het invullen aan te geven wie het eerste kind is. Dit is niet uw oudste kind, maar het kind met de meeste opvanguren. Wanneer de kinderen evenveel opvanguren hebben, gaat u uit van het kind met het laagste uurtarief, ook dit kunt u nakijken op de offerte. Wanneer u ergens niet uit komt, kunt u altijd contact opnemen met één van onze medewerkers. 

4. Hoe en wanneer moet ik de kinderopvangtoeslag wijzigen? 

Wanneer het aantal uren opvang sterk verandert, wanneer er een kind geboren wordt, of wanneer uw salaris ingrijpend wijzigt, dan is het aan te bevelen om een wijziging door te geven. Dit kunt u zelf doen via het wijzigingsprogramma van de Belastingdienst. Als uw kind 4 jaar wordt en naar school gaat zal het aantal uren omlaag gaan en moeten de uren worden aangepast naar BSO. 

5. Kan ik een familielid of bekende van mij, mijn gastouder worden? 

Jazeker, dat kan. Naaste familieleden bieden juist een ideale, want heel vertrouwde, opvang. Voor naaste familieleden gelden dezelfde voorwaarden als voor andere mensen die gastouder willen worden. Voor de voorwaarden kijk ergens anders op de site. 

6. Mogen er eigenlijk twee gastouders op één adres geregistreerd staan?

Ja, met het aannemen van de Verzamelwet 2015, is het voor gastouders mogelijk om samen op één adres geregistreerd te staan. Daarmee kunnen een echtpaar en/of huisgenoten allebei als gastouder werkzaam zijn op hetzelfde adres. Dat betekent echter niet dat er twee keer zoveel kinderen opgevangen mogen worden. De eis van maximaal zes kinderen blijft in stand.

7. Controle Hygiëne? 

Ja, er wordt bij elke aanmelding en vervolgens jaarlijks een risico-inventarisatie uitgevoerd.

8. Ik ben mijn baan kwijt, heb ik nog recht op kinderopvangtoeslag? 

Jazeker. Tot 6 maanden na uw ontslag heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Na deze 6 maanden vervalt uw recht. Het kan wel zijn dat u in het lopende jaar niet alle opvanguren heeft verbruikt. Op basis van het arbeidscontract per week van de minst werkende partner bouwt u recht op voor kinderopvangtoeslag. Voor de BSO is dit maximaal 70% van het aantal contracturen en voor kinderdagopvang is dit 140%. Stel u maakt 2 dagen per week gebruik van opvang en u werkt 3 dagen per week. In dat geval heeft u meer uren recht opgebouwd dan afgenomen. Na 6 maanden kunt u gebruik maken van dit recht. Graag bespreken wij met u welk recht u heeft en hoe u dit kunt inzetten voor de opvang. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze planningsmedewerkers via tel: 036-5250350 of info@talyskindercentrum.nl

Als u na 6 maanden geen recht meer heeft op kinderopvangtoeslag en ook geen recht meer heeft op de extra uren bieden wij u het onze ontslagservice aan: Voor een maximale periode van 3 maanden kunt u gebruik maken van de opvang tegen een gereduceerd tarief. Informeer naar de mogelijkheden en het tarief. Zo kunt u solliciteren en vangen wij uw kinderen op.