GGD Rapport

8Met ingang van 15 november 2011 heeft Belastingdienst Toeslagen het aanvraag-en wijzigingsprogramma 2011 op haar website gepubliceerd.

Bij de opvanggegevens van elk kind wordt gevraagd het registratienummer Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaal (LRKP-nummer) van het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang in te vullen.

Alle LRK nummers kunt u vinden op de volgende website: www.landelijkeregisterkinderopvang.nl

Met ingang van 1 januari 2012 zijn wij verplicht om de GGD-Rapporten via onze website te ontsluiten.

Hieronder in de eerste download het laatste GGD rapport van 28-11-2019 en omdat er in dit rapport niet aan alle voorwaarden werd voldaan is er een handhavingsbeleid geadviseerd, dit betekend dat Taly's GOB in de gelegenheid wordt gesteld om deze tekortkomingen te herstellen.

Hieronder in de tweede download het GGD rapport dat alle tekortkomingen  van bovenstaand rapport zijn hersteld


Mocht u  vragen hebben over het GGD Rapport kunt u contact met ons opnemen

Talys GOB Almere def rapport 191128 MO.pdf
Talys GOB definitief rapport NO 200403 mo.pdf