GGD Rapport

Met ingang van 15 november 2011 heeft Belastingdienst Toeslagen het aanvraag-en wijzigingsprogramma 2011 op haar website gepubliceerd.

Bij de opvanggegevens van elk kind wordt gevraagd het registratienummer Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaal (LRKP-nummer) van het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang in te vullen.

Alle LRK nummers kunt u vinden op de volgende website: www.landelijkeregisterkinderopvang.nl

Met ingang van 1 januari 2012 zijn wij verplicht om de GGD-Rapporten via onze website te ontsluiten.

Hieronder in de eerste download het laatste GGD rapport van 05-07-2021

Hierin voldeed Het GOB op 3 punten niet, dus was er een handhaving, na het nader onderzoek voldeed het GOB nog op 1 punt niet( er is een huisgenoot die niet staat ingeschreven in het personenregister kinderopvang, deze persoon heeft wel een VOG met datum 12-08-2021 maar het inschrijven in het register is niet gelukt. omdat een VOG maar 2 maanden oud mag zijn om je in te schrijven is er een nieuwe VOG aangevraagd)

Hieronder in de tweede download het rapport van de GGD van het Nader onderzoekMocht u  vragen hebben over het GGD Rapport kunt u contact met ons opnemen

Talys GOB definitief rapport JO 05072021 mo.pdf
Talys GOB definitief rapport NO 211028 mo.pdf