GGD Rapport

Met ingang van 15 november 2011 heeft Belastingdienst Toeslagen het aanvraag-en wijzigingsprogramma 2011 op haar website gepubliceerd.

Bij de opvanggegevens van elk kind wordt gevraagd het registratienummer Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaal (LRKP-nummer) van het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang in te vullen.

Alle LRK nummers kunt u vinden op de volgende website: www.landelijkeregisterkinderopvang.nl

Met ingang van 1 januari 2012 zijn wij verplicht om de GGD-Rapporten via onze website te ontsluiten.

Hieronder in de  download het rapport van de GGD van  2022


Mocht u  vragen hebben over het GGD Rapport kunt u contact met ons opnemen

Talys GOB definitief rapport JO 220830 mo.pdf